نکست کالا سوالات متداول

برای ثبت سفارش باید حتما ثبت نام انجام شود؟